Personnummer 2029
Kalltyp KGF
Doddatum 1803-00-00
Kon M
Titel avsk. sold.
Efternamn Rickman
NormeratEfternamn Rickman
Dodadress Prästtorp ägor
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död sommaren 1803
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF