Personnummer 2031
Kalltyp KGF
Doddatum 1804-00-00
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Jon
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Jonasson
Dodadress Flässeryd
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1804/1805
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF