Personnummer 2032
Kalltyp KGF
Doddatum 1804-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Mathis
Efternamn Håkansson
NormeratFornamn Mattis
NormeratEfternamn Håkansson
Dodadress Århult Östra
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1804/1805
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF