Personnummer 2033
Kalltyp KGF
Doddatum 1804-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel hustru
Fornamn Ingeborg
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Nilsdotter
Dodadress Oshult torp
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1804/1805
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF