Personnummer 2036
Kalltyp KGF
Doddatum 1804-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel hustru
Fornamn Stina
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Stina
NormeratEfternamn Persdotter
Dodadress Ulvaryd Vg
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död våren 1804
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF