Personnummer 2038
Kalltyp KGF
Doddatum 1804-00-00
Kon K
Fornamn Elin
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Elin
NormeratEfternamn Larsdotter
Dodadress Koddeböke
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död våren 1804
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF