Personnummer 2039
Kalltyp KGF
Doddatum 1804-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel Hustru
Fornamn Britta
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Britta
NormeratEfternamn Persdotter
Dodadress Torp
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död våren 1804
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF