Personnummer 2040
Kalltyp KGF
Doddatum 1804-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Titel drängen
Fornamn Pål
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Pål
NormeratEfternamn Svensson
Dodadress Timsfors
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död våren 1804
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF