Personnummer 2041
Kalltyp KGF
Doddatum 1804-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils
Efternamn Jonsson Palm
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Jonsson Palm
Dodadress Ekhult
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1804/1805
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF