Personnummer 2042
Kalltyp KGF
Doddatum 1804-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Svensson
Dodadress Hannabad
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död sommaren 1804
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF