Personnummer 2043
Kalltyp KGF
Doddatum 1805-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel Hustru
Fornamn Bengta
Efternamn Bengtsdotter
NormeratFornamn Bengta
NormeratEfternamn Bengtsdotter
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1805/1806
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF