Personnummer 2044
Kalltyp KGF
Doddatum 1805-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kerstin
Efternamn Jonsdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Jonsdotter
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1805/1806
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF