Personnummer 2045
Kalltyp KGF
Doddatum 1805-00-00
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Nils
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Svensson
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1805/1806
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF