Personnummer 2046
Kalltyp KGF
Doddatum 1805-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Eriksdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Eriksdotter
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1805/1806
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF