Personnummer 2047
Kalltyp KGF
Doddatum 1805-00-00
Kon M
Titel åbo
Fornamn Anders
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Flässeryd
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1805/1806
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF