Personnummer 2048
Kalltyp KGF
Kon K
Civilstand ogift
Titel pigan
Fornamn Johanna
Efternamn Håkansdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Håkansdotter
Dodadress Högaholma
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 benämns gamla pigan, död 1805/1806
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF