Personnummer 2049
Kalltyp KGF
Doddatum 1806-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jon
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Hannabad Hulugård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF