Personnummer 2050
Kalltyp KGF
Doddatum 1806-00-00
Kon M
Titel Torpare
Fornamn Bengt
Efternamn Botulfsson
NormeratFornamn Bengt
NormeratEfternamn Botulfsson
Dodadress Berg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF