Personnummer 2051
Kalltyp KGF
Doddatum 1806-00-00
Kon K
Titel torparhustru
Fornamn Kerstin
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Andersdotter
Dodadress Hannabad
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF