Personnummer 2053
Kalltyp KGF
Doddatum 1806-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Cecilia
Efternamn Tuvesdotter
NormeratFornamn Cecilia
NormeratEfternamn Tuvesdotter
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF