Personnummer 2054
Kalltyp KGF
Doddatum 1806-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils
Efternamn Persson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Persson
Dodadress Hannabad
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF