Personnummer 2055
Kalltyp KGF
Doddatum 1808-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jon
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Larsson
Dodadress Oshult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF