Personnummer 2056
Kalltyp KGF
Doddatum 1808-00-00
Kon M
Titel patron
Fornamn Niclas
Efternamn Wästerdahl
NormeratFornamn Niklas
NormeratEfternamn Västerdal
Dodadress Rissna?
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF