Personnummer 2058
Kalltyp KGF
Doddatum 1808-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Jonsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Jonsson
Dodadress Rissna?
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF