Personnummer 2060
Kalltyp Hembygdsbok
Fodelsedatum 1829-10-25
Kon K
Civilstand ogift
Titel pigan
Fornamn Anna
Efternamn Svensdotter
Smeknamn "Träinga Annan"
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Svensdotter
Boendeadress Ekhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
BarnArvinge Johanna (1850), Christina (1855)
Kalla1 Torp och backstugor i Visseltofta socken, S Gunnarsson, s. 85