Personnummer 2060
Källtyp Hembygdsbok
Födelsedatum 1829-10-25
Kön K
Civilstånd ogift
Titel/yrke pigan
Förnamn Anna
Patronymikon Svensdotter
Normerat förnamn Anna
Efternamn Svensdotter
Boendeadress Ekhult
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Barn/arvinge Johanna (1850), Christina (1855)
Extra text "Träinga Annan"
Källtyp spec Hembygdsbok
Forskare Stina L.
Källa 1 Torp och backstugor i Visseltofta socken, S Gunnarsson, s. 85