Personnummer 2061
Kalltyp Hembygdsbok
Fodelsedatum 1811-11-10
Kon M
Civilstand gift
Titel sågare
Fornamn Johannes
Efternamn Svensson
Smeknamn Sågare Johannessen
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Misterhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Johanna Johansdotter (1811)
BarnArvinge Christina (1835), Nils (1839), Jöns (1845), Gustav(1849)
Kalla1 Torp och backstugor i Visseltofta socken, S Gunnarsson, s. 104, 143