Personnummer 2061
Källtyp Hembygdsbok
Födelsedatum 1811-11-10
Kön M
Civilstånd gift
Titel/yrke sågare
Förnamn Johannes
Patronymikon Svensson
Normerat förnamn Johannes
Efternamn Svensson
Boendeadress Misterhult
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Johanna Johansdotter (1811)
Barn/arvinge Christina (1835), Nils (1839), Jöns (1845), Gustav(1849)
Extra text "Sågare Johannessen"
Källtyp spec Hembygdsbok
Forskare Stina L.
Källa 1 Torp och backstugor i Visseltofta socken, S Gunnarsson, s. 104, 143