Personnummer 2062
Källtyp Hembygdsbok
Födelsedatum 1771-00-00
Kön M
Civilstånd gift
Förnamn Truls
Patronymikon Nilsson
Normerat förnamn Truls
Efternamn Nilsson
Boendeadress Visseltofta församling
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Anna Nilsdotter (1765)
Barn/arvinge Nils (1796), Anders (1800), Christen (1805)
Kommentar (om mantalslängd/jordebok: husfader) Bodde i Visseltofta fsg (1805-1807)
Källtyp spec Hembygdsbok
Forskare Stina L.
Källa 1 Torp och backstugor i Visseltofta socken, S Gunnarsson, s. 146