Personnummer 2064
Kalltyp Hembygdsbok
Fodelsedatum 1796-01-18
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Nils
Efternamn Trulsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Trulsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Truls
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Anna
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 Torp och backstugor i Visseltofta socken, S Gunnarsson, s. 146