Personnummer 2065
Källtyp Hembygdsbok
Födelsedatum 1800-09-03
Kön M
Civilstånd ogift
Förnamn Anders
Patronymikon Trulsson
Normerat förnamn Anders
Efternamn Trulsson
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Truls
Faderns efternamn Nilsson
Moderns förnamn Anna
Moderns efternamn Nilsdotter
Källtyp spec Hembygdsbok
Forskare Stina L.
Källa 1 Torp och backstugor i Visseltofta socken, S Gunnarsson, s. 146