Personnummer 2065
Kalltyp Hembygdsbok
Fodelsedatum 1800-09-03
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Anders
Efternamn Trulsson
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Trulsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Truls
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Anna
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 Torp och backstugor i Visseltofta socken, S Gunnarsson, s. 146