Personnummer 2066
Källtyp Hembygdsbok
Födelsedatum 1805-04-04
Kön M
Civilstånd ogift
Förnamn Christen
Patronymikon Trulsson
Normerat förnamn Kristen
Efternamn Trulsson
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Truls
Faderns efternamn Nilsson
Moderns förnamn Anna
Moderns efternamn Nilsdotter
Källtyp spec Hembygdsbok
Forskare Stina L.
Källa 1 Torp och backstugor i Visseltofta socken, S Gunnarsson, s. 146