Personnummer 2066
Kalltyp Hembygdsbok
Fodelsedatum 1805-04-04
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Christen
Efternamn Trulsson
NormeratFornamn Kristen
NormeratEfternamn Trulsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Truls
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Anna
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 Torp och backstugor i Visseltofta socken, S Gunnarsson, s. 146