Personnummer 21
Kalltyp SCB
Fodelsedatum 1852-09-19
Doddatum 1917-00-00
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Persson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Exhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 SCB-utdrag, Kronobergs län, GID 100007.61.14400