Personnummer 225
Kalltyp Markaryd hfl
Fodelsedatum 1829-08-24
Kalldatum 1827-00-00
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Gällareböke Övre
FadernsFornamn Nils (1797–1843)
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Kristina (1803–)
ModernsEfternamn Svensdotter
Ovrigt1 Död <1844
Kalla1 Markaryd fsg (G) Husförhör 1827-1832 AI:7 p 117