Personnummer 226
Kalltyp Markaryd hfl
Fodelsedatum 1828-04-16
Kalldatum 1827-00-00
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Gällareböke Övre
FadernsFornamn Nils (1797–1843)
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Kristina (1803–)
ModernsEfternamn Svensdotter
Kalla1 Markaryd fsg (G) Husförhör 1827-1832 AI:7 p 117