Personnummer 2280
Källtyp FB-bilaga
Födelsedatum 1771-04-29
Kön M
Civilstånd gift
Förnamn Carl
Tillnamn/efternamn Kihlgren
Normerat förnamn Karl
Efternamn Kihlgren
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Helena Maria Kihlgren 1769
Källtyp spec Markaryd FB-bilaga
Forskare Stina L.
Källa 1 Markaryds kyrkoarkiv, Bilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967, SE/VaLA/00245/H III/1 (1800t), bildid: C0024994_00010