Personnummer 2309
Källtyp Folkräkning
Födelsedatum 1811-00-00
Källdatum 1880-00-00
Kön K
Civilstånd gift
Förnamn Johanna
Patronymikon Svensdotter
Normerat förnamn Johanna
Efternamn Svensdotter
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Johannes Petersson
Källtyp spec Folkräkning 1880
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1880