Personnummer 231
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-03-25
Doddatum 1936-08-25
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustava
Efternamn Johansson
TidigareEfternamn Andersson
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Johansson
Boendeadress Ekhult Södra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gräsholma Ng
Dodforsamling Traryd
FadernsFornamn Anders (1825–1911)
FadernsEfternamn Jonasson
ModernsFornamn Gunnil (1827–1910)
ModernsEfternamn Tufvedsdotter
Kalla1 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949 SE/RA/420401/01/H 1 AA/9 (1860), bildid: A0035508_00281
Kalla2 Sveriges dödbok 6 1901-2013