Personnummer 2316
Källtyp Folkräkning
Födelsedatum 1811-00-00
Källdatum 1880-00-00
Kön M
Civilstånd gift
Titel/yrke undantag, f.d. kyrkvakt
Förnamn Sven
Patronymikon Jonsson
Normerat förnamn Sven
Efternamn Jonsson
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Maria Jonasdotter
Källtyp spec Folkräkning 1880
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1880