Personnummer 2318
Källtyp Folkräkning
Födelsedatum 1812-00-00
Källdatum 1880-00-00
Kön M
Civilstånd gift
Titel/yrke inhyses
Förnamn Anders
Patronymikon Pettersson
Normerat förnamn Anders
Efternamn Pettersson
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Anna Stina Olsdotter
Barn/arvinge Johan Petter 1857, Johanna Gustafva 1852
Källtyp spec Folkräkning 1880
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1880