Personnummer 232
Kalltyp SCB
Fodelsedatum 1860-07-16
Kalldatum 1860-00-00
Kon M
Fornamn Sven Peter
Efternamn Melin
NormeratFornamn Sven Peter
NormeratEfternamn Melin
Boendeadress Sanna
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Jonas (1824–1914)
FadernsEfternamn Johannesson Melin
ModernsFornamn Johanna (1831–1890)
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949 SE/RA/420401/01/H 1 AA/9 (1860), bildid: A0035508_00283