Personnummer 234
Fodelsedatum 1743-09-11
Kon M
Fornamn Per
Efternamn Persson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Ryd
FadernsFornamn Per (1718–)
FadernsEfternamn Gudmundsson
ModernsFornamn Kerstin (1718–1769)
ModernsEfternamn Jonsdotter
Ovrigt1 Död ca 1794