Personnummer 24 24
Kalltyp HFL, SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1848-02-18 1848-02-18
Doddatum 1934-06-25 1934-00-00
Kalldatum 2020-00-00
DatumAndratCivilstand 1874-12-30
Kon M M
Civilstand gift
Titel Hemmansägare, kyrkvärd
Fornamn Gustav Gustav
Efternamn Johannesson Johannesson
NormeratFornamn Gustav Gustav
NormeratEfternamn Johannesson Johannesson
Boendeadress Exhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Sanna
Dodforsamling Markaryd
FadernsTitel Bonde, Nämndeman
FadernsFornamn Johannes Johannes
FadernsEfternamn Persson (1816–1875) Persson (1816–1875)
ModernsFornamn Anna Anna
ModernsEfternamn Olofsdotter (1820–1882) Olofsdotter (1820–1882)
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Johanna Kristina Jonasdotter
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 Släktforskare (Birgit B.)
Kalla2 HFL, VB