Personnummer 243
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-03-04
Doddatum 1934-06-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-05-26
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Misterhult Sg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Misterhult Sg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013