Personnummer 245
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1860-06-21
Doddatum 1926-08-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1880-07-11
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Gustafsson
TidigareEfternamn Jönsson
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Gustavsson
Boendeadress Sjöaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Våxtorp 9
Dodforsamling Våxtorp (Hallands län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013