Personnummer 2466
Källtyp Mantalslängd
Födelsedatum 1798-10-19
Källdatum 1798-10-19
Kön M
Civilstånd ogift
Förnamn Sven
Patronymikon Svensson
Normerat förnamn Sven
Efternamn Svensson
Boendeadress Sjöaryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Sven
Faderns efternamn Persson
Källtyp spec Mantalslängd 1820
Forskare Stina L.
Källa 1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län