Personnummer 2468
Källtyp Mantalslängd
Födelsedatum 1799-04-23
Källdatum 1799-04-23
Kön M
Förnamn Sven
Patronymikon Johansson
Normerat förnamn Sven
Efternamn Johansson
Boendeadress Sjöaryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Barn/arvinge Johanna
Källtyp spec Mantalslängd 1820
Forskare Stina L.
Källa 1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län