Personnummer 2478
Källtyp Mantalslängd
Födelsedatum 1796-00-00
Källdatum 1796-00-00
Kön K
Civilstånd ogift
Förnamn Stina
Patronymikon Jonasdotter
Normerat förnamn Stina
Efternamn Jonasdotter
Boendeadress Flässeryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Jonas
Faderns efternamn Jakobsson
Källtyp spec Mantalslängd 1820
Forskare Stina L.
Källa 1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län