Personnummer 2480
Källtyp Mantalslängd
Födelsedatum 1794-00-00
Källdatum 1794-00-00
Kön K
Civilstånd ogift
Förnamn Johanna
Patronymikon Svensdotter
Normerat förnamn Johanna
Efternamn Svensdotter
Boendeadress Flässeryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Sven
Faderns efternamn Andersson
Källtyp spec Mantalslängd 1820
Forskare Stina L.
Källa 1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län