Personnummer 252
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-03-27
Doddatum 1937-04-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1926-05-19
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Gustaf
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sanna
Dodforsamling Markaryd
Begravningsplats Markaryd
Kalla1 Gravstensinventeringen
Kalla2 Sveriges dödbok 6 1901-2013