Personnummer 253
Kalltyp Gravstensinventering
Fodelsedatum 1811-09-03
Doddatum 1897-03-02
Kalldatum 2018-00-00
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Jonsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Jonsson
Begravningsplats Markaryd
Kalla1 Gravstensinventeringen