Personnummer 254
Kalltyp Gravstensinventering
Fodelsedatum 1854-11-12
Doddatum 1926-05-19
Kalldatum 2018-00-00
Kon K
Fornamn Ingrid
Efternamn Svensson Johnsdotter
NormeratFornamn Ingrid
NormeratEfternamn Svensson Johnsdotter
Begravningsplats Markaryd
Kalla1 Gravstensinventeringen